Yritysviestintää sekä markkinointia - luovasti ja raikkaasti!


Tarinat elävät pitkään ja ne ovat kiinteä osa yrityksen menestystä.

Kyky uudistua ja elää ajassa – ehkä jopa hiukan etukenossa kertoo siitä, että yritys
on utelias ja valmis ottamaan haasteet vastaan.


Kaikessa mitä päivittäin työssämme ja vapaa-ajalla teemme, on tavalla tai toisella kysymys viestinnästä ja markkinoinnista. Vaikuttamalla tekemiseemme pääsemme tavoitteeseemme paremmin ja pystymme mittaamaan saavutuksiamme.


**********

Käytännön esimerkki: Tavoitehakuisessa markkinoinnissa ja viestinnässä asetamme yhteiset tavoitteet tekemisellemme (esim. euroja, kappaleita). Tekemistä ohjaa vahvasti tavoitteiden saavuttaminen asetettuja mittareiden (euroja, kappaleita) eli datan avulla. Siten näemme miten eri teot vaikuttavat päämäärän saavuttamisessa.

Lopputulos: asiakkaan liiketoiminnan kehittyminen.

**********


Kun etsitte ja kaipaatte keinoja, viestinnän ja markkinoinnin tekijää eri kanaviin, muutosta
entiseen viestintään vai työnantajamielikuvan kirkastamista - anna Marin hoitaa!

Entä brändiviestintä, visuaalinen suunnittelu tai kriisiviestintä, haluatteko apua
niihin? - anna Marin hoitaa!

Mikä on yrityksenne brändin tunnettavuus entä millaisia tunteita brändinne aiheuttaa? - anna Marin hoitaa!

Kun tarvitset aitoa, luovaa ja ammattitaitoista viestinnän tekijää, ota yhteyttä - anna Marin hoitaa!

Millaisen tarinan kerromme Sinun yrityksestä? Yrityksen sisäinen ja ulkoinen viestintä ovat vaikuttamista, joilla on yrityksen strategiassa tärkeä merkitys.